Ferredra Sara Nam se javila iz Kartuma. Ona je u Junu kao izuzetno

talebtovana uspešno završila manikir kurs i u svom salonu u Kartumu rdnicama2

prenosi stečena znanja sa Gordina obuke. 08.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

1Ćosić Joka je u Bazelu i javlja nam da joj je sertifikat preveden na nemački jezik

doprineo da uspešno startuje u samostalnom radu. 30. 10.2015